استفاده از دستورالعمل Big Boy

Big Boy - ایده آل ژل برای بزرگ شدن آلت تناسلی مرد. شما لازم نیست که به صبر طولانی, ژل در حال انجام کار خود را. این دارو شبیه به خودتان را به معنی. آن را حذف هر گونه اثرات مضر در بدن در حالی که ارائه یک اثر قدرتمند. برای خرید این محصول در تاجیکستان.

چگونه به استفاده از کتابچه راهنمای کاربر

استفاده از این ژل بسیار آسان. تنها لازم است برای اعمال این ترکیب به پوست از چربی و آلودگی پوست آلت تناسلی مرد. بهتر است به استفاده از 2-3 بار در روز مالش به آلت تناسلی مرد است. بهترین گزینه خواهد بود یک حالت هیجان زده آلت تناسلی مرد در زمان استفاده است. حداقل میزان از برنامه 14 روز است.

شهادت

نشانه های پسر بزرگ
  • کم بهره از زن;
  • مجتمع و عدم اطمینان در برقراری ارتباط با دختران بسیار زیبا;
  • شرکای خود را دریافت کامل ارگاسم;
  • شما پرتاب شده و یا رد شده است را دوست دارم.

اگر شما آشنا هستند با چنین شرایطی استفاده از Big Boy - بهترین راه حل است. این ژل قادر به حل مشکل اندازه کوچک و بدون عمل جراحی.

موارد منع مصرف

ژل Big Boy امن است. ایمنی آن توسط دانشمندان ثابت شده است که انجام تحقیقات بالینی. موارد منع مصرف را به استفاده از این ژل برای بزرگ شدن آلت تناسلی مرد هیچ جز تحمل فرد از اجزای موجود در این ترکیب و همچنین تشدید پروسه های التهابی یا تومورهای بدخیم در بیضه و فالوس.